Kirjautuminen ja asiointivaltuudet

Kirjautuminen Finnveran sähköiseen asiointiin tapahtuu Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verohallinnon Katso-organisaatiotunnusten käyttö on päättynyt.

 

Tarvitset asiointivaltuuksia, kun asioit yrityksen puolesta. Kirjautumisen yhteydessä palvelumme tarkistaa vastuuhenkilöroolisi yrityksessä, jota edustat istunnon aikana. Kaupparekisteriin merkityt yrityksen vastuuhenkilöt voivat asioida palvelussamme ilman erillisiä valtuutuksia. Vastuuhenkilöitä ovat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet, nimenkirjoittajat ja prokuristit, vastuunalaiset yhtiömiehet sekä elinkeinonharjoittaja.

 

Muut henkilöt voivat asioida yrityksen puolesta Suomi.fi-asiointivaltuuksien avulla. Asiointivaltuuksien hakeminen ja myöntäminen tapahtuu Suomi.fi-valtuuspalvelussa. Palvelussamme voit käyttää seuraavia asiointivaltuuksia: Yrityksen lainan tai takauksen hakeminen, Yrityksen laina- tai takauspäätöksen vastaanottaminen, Vientitakuuasiointi ja Tilinpäätöstietojen toimittaminen. 

 

Huom. Jos yritys ei pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuspalvelussa (esim. ulkomaiset yritykset), vaihtoehtona on käyttää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoamaa Virkailijavaltuuttamispalvelua.

 

Yrityksen lainan tai takauksen hakeminen

Valtuus oikeuttaa hakemaan yritykselle lainaa tai takausta Finnveran sähköisessä asioinnissa.

Yrityksen laina- tai takauspäätöksen vastaanottaminen 

Valtuus oikeuttaa vastaanottamaan yrityksen laina- tai takauspäätöksen sähköisessä asioinnissa ja hyväksymään tai hylkäämään siihen liittyvän tarjouksen.

Vientitakuuasiointi

Valtuus oikeuttaa hakemaan Finnveran vientitakuita ja muita vienninrahoituspalveluja, antamaan hakemuksen yhteydessä annettavat sitoumukset (oikea tieto vientihankkeesta, käsittelymaksu, luottotietojen hankkimisesta aiheutuva maksu) sekä asioimaan Finnveran kanssa myönnettyihin vientitakuisiin liittyvissä asioissa.

Tilinpäätöstietojen toimittaminen Finnveralle

Esimerkiksi kirjanpitäjä tai tilitoimisto tarvitsevat valtuuden yrityksen tilinpäätöstietojen toimittamiseen sähköisen asiointipalvelun kautta.

Takaisin