I tjänsten kan du göra ansökningar, skicka bilagor och bokslutsinformation, motta finansierings­beslut och utbyta meddelanden med Finnveras experter på ett datasäkert sätt.

Visste du att din bank kan ansöka om borgen hos Finnvera för din räkning?

Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras borgen vara en lösning för att ordna finansieringen.

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag och SMF-borgen är riktad till tillväxtorienterade företag som verkat i över tre år. Om begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för finansiering av ditt företag, kan banken även ansöka om Finnvera-borgen för din räkning.

Företagskunder och privatkunder:

Obs. Inloggning för finansiäranvändare har flyttats till Rahoittajat Extra